Актуально
Пошук
Що вас найбільше розвиває як професіонала?

Авторські матеріали
«    Травень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Останні коментарі
Batteryrbk
19 травня 2024 22:53
DavidVam
17 травня 2024 04:06
БЦПРПП » Перспективний педагогічний досвід » Педвиставка » Вимоги до оформлення матеріалів на педвиставку

Вимоги до оформлення матеріалів на педвиставку

19 жов 2021, 15:22    bar_rmk
0 комментариев    567 просмотров
 1. Мета і завдання виставки

Мета виставки – сприяти освітній реформі в регіоні шляхом узагальнення та презентації кращого педагогічного досвіду та інноваційних розробок педагогічних колективів здобутих при реалізації завдань освітньої реформи; підвищити рівень методичної роботи, ознайомити громадськість з досягненнями педагогічних колективів ОТГ; створити творче середовище для педагогів.
   Основні завдання:

 •  пропаганда кращих здобутків та інновайних пошуків педагогічних працівників;
 • пошук ефективних шляхів удосконалення освітнього процесу;
 • популяризація серед громадськості здобутків освітян, підвищення інтересу до проблем освіти;
 • підвищення якості освітнього процесу та його науково-методичного забезпечення;
 • стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників закладів освіти в удосконаленні освітнього процесу;
 • створення анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду педагогів Баранівської громади.

         2. Проведення виставки
Виставка проводиться протягом січня поточного навчального року.
На виставку можуть бути представлені: 
На виставку можуть бути представлені роботи в паперовому або електронному(PDF-форматі)вигляді:
 ·підручник(навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке);
·навчальний посібник(навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке);
·навчально-методичний посібник (навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання);
·наочний посібник(видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами);
·практичний посібник (виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу);
·практичний порадник (видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками);
·навчальна програма (гурткової, факультативної роботи) (навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу);
·словник (довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними);
·практикум (навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок);
·збірник практичних задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів (навчальні видання, які містять завдання для практичних занять і самостійної роботи. Розділи можуть відноситися до одного практичного заняття або до тематичного блоку);
·дидактичний посібник, що містить цикл занять та інших форм роботи;
·діагностичний матеріал та інструкція щодо його використання;
·електронне навчально-методичне видання (підручник, посібник) (повинне відповідати вимогам, встановленим Положенням про електронний підручник(посібник)(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z062118#n14);
·мультимедійний контент (сукупність даних інтерактивного вмісту, представлених у форматах відео, анімації, об’єкти віртуальної, доповненої реальності, комп’ютерні моделі (симулятори), а також їх поєднання з аудіоінформацією, текстом, зображеннями).
       У виставці можуть брати участь педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти –одноосібно, групою авторів або педагогічним колективом (без кваліфікаційних обмежень). Представлені матеріали повинні бути затверджені педагогічною (методичною) радою закладу освіти.
       Для участі у виставці необхідно надати:
·матеріали, оформлені згідно з вимогами;
·витяг із протоколу засідання педагогічної ради чи методичного об’єднання, на якому методичну розробку було схвалено;
·рецензію керівника закладу або голови методичного об’єднання, або іншого педагога, який вже має педагогічне звання «методист»;
·заявку на участь.
        Загальні вимоги до розробки і критерії оцінювання роботи:
·актуальність теми;
·оригінальність та новизна розробки;
·достатній теоретичний рівень;
·дослідницький характер;
·практичне застосування розробки;
·використання інноваційних педагогічних технологій;
·відповідність матеріалу навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти щодо структури, обсягу і змісту;
·грамотність та естетичність оформлення. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення списку використаної літератури.
         Структура методичної розробки:
1)Титульний аркуш видання (відомості про організацію, від імені якої випускається видання, повна назва навчально-методичного видання: 
навчальний посібник, методичні вказівки (рекомендації), навчальна програма тощо; місце і рік видання матеріалу)
2)Зворот титульного аркуша (підстава для видання матеріалів: рішення засідання педагогічної ради (дата і номер протоколу), укладач(і), (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи); рецензент(и) (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, місце роботи); анотація)
3)Зміст.
4)Вступ (передмова) (розкривається тема, мета і основні завдання).
5)Основна частина (за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням).
6)Список використаних джерел (розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку: прізвище, ініціали автора; повна назва книги (без лапок); місце видання; видавництво; рік видання. Для статей, що обліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети).
7)Додатки (таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки).
Вимоги до оформлення додатків:

 • Кожен додаток починають з нової сторінки.
 • У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток».
 • Додаток повинен мати тематичний заголовок.
 • Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами.
 • Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим.
 • Технічні вимоги до оформлення методичної розробки
 • Брошурований вигляд в пдф-форматі.
 • Комп’ютерний набір у текстовому редакторі MS Word (вирівнювання тексту по ширині сторінки):-кегль –12-14;-шрифт –Times New Roman,Arial;-міжрядкові інтервали –1.
 • Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються арабськими цифрами. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1»не ставиться.

        Членами журі розглядаються лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Роботи, подані на конкурс, не повертаються. 3.10. Оргкомітет може, за згодою автора, використовувати матеріали, представлені на виставку, для публікації їх у педагогічних виданнях та розміщення на сайті Центру.
        Номінації, пріоритетні напрямки та формат проведення виставки можуть змінюватись залежно від потреб, врахування запитів та побажань педагогів області.
3. Перевірка розробки на плагіат.
Перевірка роботи на плагіат проводиться оргкомітетом на основі відкритих Інтернет-ресурсів. Метою перевірки є запобігання плагіату(запозиченням) у роботах, підвищення якості та рівня самостійності та індивідуальності, забезпечення високого рівня показника оригінальності роботи. Показник оригінальності роботи – кількісний показник, виражений у відсотках, який демонструє співвідношення авторського тексту до загального обсягу роботи, яка оцінюється. За результатами перевірки тексту допустимий показник оригінальності становить не менше 75%. У такому разі робота допускається до участі у Виставці.
4. Підведення підсумків виставки.
Переможців конкурсних номінаціях нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ст.

Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий